Välkommen till Nora Måleri!

Företaget Nora Måleri startades som ett handelsbolag i Nora den 1 juli 2000 av Per-Olof Rasmus och Ulf Lindahl. Nora Måleri ombildades 2007 till aktiebolag.

Vilka är vi?

Per-Olof Rasmus har arbetat som målare sedan 1988. Han började sin yrkesbana som traditionell lärling och innehar gesällbrev.

Ulf Lindahl har arbetat som målare sedan avlagd yrkesexamen på Tullängsskolan 1993.

Nora Måleri har mellan 3-6 anställda beroende på säsong och efterfrågan.

Vi har sammarbete med både byggnadsfirmor och bostadföretag som t.ex. Roland Axelsson Bygg AB, Nora Byggservice samt flera bostadsrättsföreningar m.m.

Vi har företagsförsäkring hos Länsförsäkringar.

Vi lämnar gärna offert på tilltänkta arbetsuppgifter.

Välkommen att kontakta oss
P-O & Ulf