ROT-avdrag

Frågor och svar: 
(Från www.regeringen.se)

Vad innebär det aktuella förslaget om ROT-skatteavdrag?

Förslaget innebär att ROT-arbeten förs in i nuvarande system för skattereduktion för hushållstjänster (RUT). Det innebär att den som vill genomföra reparationer, om- eller tillbyggnader och/eller underhåll av ett småhus eller en bostadsrätt får en skattereduktion med 30 procent av underlaget, dock med max 50 000 kronor per år och individ.

Hur länge gäller ROT-skatteavdraget?

Förslaget om att införa ett ROT-skatteavdrag är permanent.

När kan jag kontakta mitt måleri och börja renovera mitt hus?

Du kan kontakta dem direkt. Regeringen kommer att överlämna en proposition till Riksdagen under våren 2009. Men de förslagna reglerna ska tillämpas för arbeten som påbörjas redan från och med måndagen den 8 december 2008.

Vad händer med skattereduktionen för arbete som utförs under 8-31 december 2008?

Kostnad för arbeten under denna tid kommer läggas samman med kostnader som man har under 2009. Det betyder att taket om 50 000 kr i skattereduktion gäller under från 8 december 2008 till 31 december 2009. Kostnad för arbete som utförts 8-31 december 2008 kommer därför att beaktas i deklarationen som ska lämnas 2010. 

Måste man äga en bostad för att kunna utnyttja ROT-skatteavdraget?

Ja, ett småhus eller en bostadsrätt.

När får jag skattelättnaden?

Precis som för hushållstjänster kommer skattelättnaden att kunna ges direkt vid köpet. Dessa regler träder dock i kraft den 1 juli 2009. Till dess gäller, liksom för hushållstjänster, att man måste ansöka om skattereduktion hos Skatteverket för att därefter få skattereduktionen tillgodoräknad vid 2010 års taxering. Om man vill få pengarna snabbare finns möjlighet att begära jämkning av skatten hos Skatteverket

Är det när måleriarbetet startade eller faktureringsdag som avgör om jag får göra ROT-skatteavdrag?

Arbetet måste ha utförts från den 8 december 2008 och betalning måste i praktiken ske i efterhand.

Hur ska införandet av ROT fungera i praktiken?

ROT-tjänster förs in i nuvarande RUT-system. Enskilda kan då få skattereduktion för såväl RUT- som ROT-arbete, exklusive omkostnader för materiel.

Skattereduktionen kopplas till individen och graden av subvention är densamma som i nuvarande system med hushållstjänster, det vill säga 30 procent av underlaget och max 50 000 kronor per år i skattereduktion.

De föreslagna reglerna ska gälla arbeten som utförs från och med måndagen den 8 december 2008.

Samma regler kommer att gälla för ROT-tjänster som för hushållstjänster. Det innebär att skattelättnaden även ska gälla för en privatperson som köper en tjänst av en annan privatperson som inte har F-skattsedel och inte är företagare. Då motsvarar skattelättnaden arbetsgivaravgifterna.

Den lägsta beloppsgränsningen för att kunna få skattelättnad tas bort. Så även den tidigare begränsningen att kunna anlita ett eget eller närstående företag.

Kommer jag att kunna använda mindre pengar till RUT-tjänster nu?

Eftersom skattereduktionen enligt RUT-lagen är kopplad till individen och inte till fastigheten innebär detta att två delägare till exempelvis ett småhus kan få skattereduktion med sammanlagt 2 * 50 000 kronor per år för RUT- och ROT-arbeten.