Miljöpolicy – Nora Måleri AB

Måleri är en verksamhet som kan innebära risker ur miljösynpunkt: arbets- boende och yttre miljö. Vi är därför medvetna om det och följer de lagar, förordningar och normer som finns. Vi bevakar också vår arbetsmiljö så att inga risker uppstår. 

 

Miljösituationer: 

Produktval:
Vi använder oss av Beckers produkter som är så miljöanpassade som möjligt, färg som är miljömärkta med svanen, EU-blomman samt rekommenderade av astma och allergiförbundet. Material som inte har miljömärkning men som genom funktionskrav måste användas skall vid varje tillfälle prövas så att den mest miljöanpassade produkten användes. 

Märkning av produkter:
Alla använda produkter ska ha märkning på svenska. 

Val av arbetsmetod:
Alltid använda metod som innebär minsta möjlig belastning för den anställda samt miljön.

Skyddstäckning:
Täckning skall där det är möjligt göras med skyddsdukar som kan återanvändas. 

Färgrester och lösningsmedelsavfall:
För att minska miljöbelastningen skall färgrester i möjligast mån användas som grundfärg. Övriga rester lämnas till destruktion.

Utsläpp av lösningsmedel i luft:
Genom att alltid undersöka om miljövänligaste alternativ finns skall utsläppen minimeras.

Rengöring av verktyg i lösningsmedel:
Vid användning av lösningsmedelbaserad färg skall rengöring undvikas. Skulle detta vara nödvändigt skall använd vätska lämnas för destruktion eller användas till spädning av grundfärg.

Säkerheten på arbetsplatsen, för både oss och kunden, tar vi på största allvar.